Posts Tagged ‘ crafting ’

Final exercice !

Es tracta de generar digital i físicament un prototip per a un Pavelló de Fira.
Haurà de cobrir la llum proposada amb el mínim (idealment cap) de pilars.
Amb les tècniques de : Doblat / Costelles / Pestanyes / Macles / Agregació / Component …

Sigue leyendo

Anuncios

Paper discoveries

a variety of recent discoveries on paper crafting.

Sigue leyendo

Anuncios